Manufacturers
Advertising

Terms and conditions of use

 

1.  POWER OF ATTORNEY

     Buying on my auction or in my shop (website) constitutes acceptance of Terms (...)Buying on my auction you give me a single power of attorney to conclude an agreement for service on your behalf and  your account with the supplier - in order to send through it purchased goods. Transferred for this purpose funds do not constitute additional income of seller. The power of attorney does not charge the buyer in an additional way.  

     Zakup na mojej aukcji ( w sklepie) oznacza akceptację regulaminu (...)  Kupując na mojej aukcji udzielasz mi jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy, o świadczenie usług w Twoim imieniu i na Twój rachunek z dostawcą - w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Przekazane na ten cel środki pieniężne nie stanowią dodatkowego dochodu sprzedającego. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego.


2. IMPORT TAXES (Important Notice to Foreign Buyers)


    To avoid any subsequent misunderstandings, please note that importing goods from another country can mean that your national Customs authorities may charge you Customs Duty and/or other additional related taxes (for example a Value Added Tax or a Purchase Tax). YOU, as the importer, are responsible for paying any such taxes. We have no control over what taxes you may be charged by your own national tax authorities. We are not responsible for compensating you for payment of any such taxes. If you do not know how much (if any) import tax you might have to pay, please check with your local tax authorities BEFORE entering into a contract to purchase.

    Aby uniknąć wszelkich późniejszych nieporozumień, należy pamiętać, że import towarów z innego kraju może oznaczać, że krajowe organy celne mogą pobierać opłaty cła i / lub inne dodatkowe podatki powiązane (na przykład podatek od wartości dodanej). Ty, jako importera, jesteś odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich takich podatków. Nie mamy kontroli nad tym, jakie podatki mogą być pobierane przez organy podatkowe w Twoim Kraju. Nie jesteśmy odpowiedzialni za wypłacanie odszkodowań za uiszczeniem podatków. Jeśli nie wiesz, jaki (jeśli w ogóle) podatek importowy będziesz musiał zapłacić, należy skontaktować się z lokalnymi władzami podatkowymi przed zawarciem umowy zakupu.


2. Errors in the listing description


    If there are any errors in the listing description, we will gladly grant any and all returns!  If there are any issues/problem, contact us asap and we'll make things right!


    Jeśli wynikną jakieś błędy w opisie aukcji, nie będzie problemu ze zwrotem towaru! Jeśli zauważysz problem z aukcją, skontaktuj się z nami jak najszybciej w celu wyprostowania błędu!

hings right


HomeHome

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time

Advertising
paypal